افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا

افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی در

 سرعت های سرد کردن بالا

sample article

شرح :

افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا : در طی دهها سال گذشته گرافیت زایی در چدنها از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. عواملی همچون دمای بارریزی، جوانه زایی، ترکیب شیمیایی و‌ سرعت سرد کردن که تحت تاثیر ضخامت قطعه و جنس قالب است، مورد تجزیه و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر تکیه بر تولید چدن های خاکستری و به عبارتی تولید چدن های غیر تبریدی در سرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی است. در همین ارتباط با تغییر در عوامل دمای بارریزی، جوانه زا، میزان درصد کربن و استفاده از روشی نوین در قالبگیری و انجماد سعی شده است در سرعتهای سرد کردن بالا به چنین ساختارهایی دست یافت. طبیعی است با تولید چنین چدن هایی امکان تولید قطعاتی با کیفیت مناسب در زمانی کوتاه تر فراهم خواهد شد و از نظر اقتصادی ارزش افزوده محسوسی را ایجاد خواهد کرد. اهمیت این فرآیند از این جهت است که تشکیل گرافیت در چدن ها می تواند موجب تسهیل عملیات ماشینکاری و افزایش قابلیت کارپذیری چدن ها گردد. به همین دلیل در پ‍ژوهش حاضر با توجه به شرایط متفاوت انجماد به بررسی این عوامل پرداخته شده است. تلاشهای زیادی جهت مرتبط کردن عوامل مختلف تاثیر گذار بر قابلیت گرافیت زایی در چدن خاکستری تبرید شده یا تبرید نشده انجام شده است، که این عوامل شامل : ترکیب شیمیایی ، دمای بارریزی ، جوانه زایی، ضخامت قطعه ریختگی و جنس قالب اند، که دو عامل آخر کنترل کننده سرعت سرد شدن هنگام انجماد هستند. خواص چدنهای خاکستری تحت تاثیر اندازه ، مقدار و توزیع گرافیتهای لایه ای تغییر می کند. این پارامترها را می توان به سادگی توسط درصد کربن ، درصد سیلیسیم و سرعت سرد شدن کنترل می شود . کاهش سرعت سرد شدن و افزایش درصد کربن و یا سیلیسیم منجر به تشکیل گرافیتهای بیشتر و ضخیم تر می شود . اثر ضخامت قطعه بر ریزساختار چدنها ناشی از تاثیر آن برروی نحوه انجماد و سرعت سرد شدن است . در یک ترکیب شیمیایی ثابت هر چه ضخامت قطعه بیشتر باشد سرعت سرد شدن کمتر ، احتمال گرافیت زایی بیشتر است از سوی دیگر هر چه ضخامت قطعه کمتر باشد ، سرعت سرد شدن بیشتر و احتمال تشکیل فاز کاربید بیشتر است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :‌۱٫۱۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران