استاندارد ایزو ۳۸۳۴ : الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

ایزو ۳۸۳۴ ، استاندارد اجباری جوشکاری

 

Quality requirements for fusion welding 

شرح :

استاندارد ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت. استاندارد ایزو ۳۸۳۴ که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید. این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود. اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت.

.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-1

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت اول -معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۱

حجم : ۳۹۷KB

لینک دانلود

 .

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-2

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت دوم -الزامات کیفیتی جامع

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۴

حجم : ۴۰۶KB

لینک دانلود

.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-3

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت سوم -الزامات کیفیتی استاندارد

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۱

حجم : ۱۴۶KB

لینک دانلود

.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-4

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت چهارم -الزامات کیفیتی ابتدایی

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱۳

حجم : ۱۱۵KB

لینک دانلود

.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-5

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت پنجم -مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایران -ایزو به شماره های ۲-۳۸۳۴و۳-۳۸۳۴یا ۴-۳۸۳۴ پیروی از آنها لازم است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۰

حجم : ۱۳۴KB

لینک دانلود

.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-6

موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی قسمت ششم-راهنمایی هایی برای استقرار استاندارد ایران ایزو۳۸۳۴

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۳۷

حجم : ۲۱۰KB

لینک دانلود

.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/raterateraterate
4
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران