ارزیابی رفتار سایشی در کامپوزییت سطحی آلومینیوم

ارزیابی رفتار سایشی در کامپوزییت سطحی آلومینیوم

 

شرح :

ارزیابی رفتار سایشی در کامپوزییت سطحی آلومینیوم: در این تحقیق به بررسی رفتار سایشی کامپوزیت ها سطحی Al/Al2O3 و Al/Al2O3/Gr ایجاد شده بر سطح آلیاز الومینوم ۷۰۷۵ پرداخته شد. بدین منظور از پودر Al2O3 مخلوط شده با Al2O3/Gr با درصد حجمی ۵۰ درصد استفاده شد. به منظور ارزیابی ریزساختار تولیدی از میکروسکوپ نوری و به منظور سختی سنجی از روش سختی سنجی ویکرز استفاده شد و همچنین حهت بررسی رفتارسایشی کامپوزیت ها از آزمون سایش رفت و برگشتی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فرایند اصطکاکی اغتشاشی باعث ایجاد تغییراتی ساختاری در آلیاژ پایه می شود و این عامل به همراه حضور ذرات تقویت کنده سبب افزایش سختی فلز پایه از۸۰ ویکرز به ۱۲۵ ویکرز و ۱۴۰ ویکرز به ترتیب در کامپوزیت های Al/Al2O3/Gr و Al/Al2O3 شده است. از مقایسه رفتارسایشی دو کامپوزیت مشخص شد که در مسافت ها سایش یکسان میزان کاهش جرم در کامپوزیت Al/Al2O3/Gr کمتر از کامپوزیت دیگر است که این نشان دهنده ی افزایش مقاومت به سایش در این کامپوزیت است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵

حجم :۱٫۲۹MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران