ارزیابی خواص مغناطیسی نانولوله کربنی تزیین شده با نانوذرات نیکل

ارزیابی خواص مغناطیسی نانولوله کربنی تزیین شده با نانوذرات نیکل

 

sample article

شرح

ارزیابی خواص مغناطیسی نانولوله کربنی تزیین شده با نانوذرات نیکل : در این تحقیق به منظور بهبود خواص مغناطیسی نانولوله کربنی جانشانی نانو ذرات نیکل بر سطح آن به روش شیمی تر صورت گرفت. به سبب واکنش پذیری ضعیف سطح نانولوله کربنی خام ابتدا با استفاده از فرایند اسیدشویی گروههای عاملی کربوکسیل و هیدروکسیل در سطح خارجی نانولوله های کربنی ایجاد شد. سپس با استفاده از روش شیمی تر نانو ذرات نیترات نیکل بر سطح نانولوله کربنی جانشانی و سپس در اتمسفر هوا کلسینه و در نهایت در اتمسفر هیدروژن نانو ذرات نیکل در سطح نانولوله کربنی ایجاد شد. بررسی خواص کامپوزیت تولیدی توسط میکروسکوپهای TEM ، SEM و دستگاه وزنسنجی حرارتی، تفرق اشعه ایکس و مغناطوسنجی VSM صورت گرفت. نتایج تحقیقات بیانگر توزیع مطلوب نانو ذرات نیکل بر سطح نانولوله کربنی میباشد. ارزیابی VSM نشان داد که مغناطش اشباع در نانولوله کربنی اسیدشویی ۰/۳emu/g بوده که با تزئین سطح آنها با ۱۵و ۳۵ درصد وزنی نانوذرات نیکل به ترتیب کمیت مغناطش اشباع به میزان ۷/۱ و ۱۵/۰۳emu/g افزایش یافته است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱٫۳۳MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران