اثر چگالی خام بر تف جوشی فاز مایع پودر از پیش آلیاژ برنجی

اثر چگالی خام بر تف جوشی فاز مایع پودر از پیش آلیاژ برنجی

CZ3000

 

sample article

شرح :

اثر چگالی خام بر تف جوشی فاز مایع پودر از پیش آلیاژ برنجی : فشردن پودر برای حصول چگالی خام بیشینه یکی از روش های افزایش چگالش و بهبود خواص در متالورژی پودر می باشد. اما در مواردی فشار فشردن تاثیر معکوسی بر چگالش می گذارد که تا به حال منابع معدودی چنین رفتاری را گزارش کرده اند. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر چگالی خام بر رفتار تف جوشی آلیاژ برنجی CZ 3000 نمونه هایی در دو فشار فشردن ۳۰۰ و ۶۰۰ مگاپاسکال ساخته و در شرایط دمایی و زمانی مختلف در فاز مایع تف جوشی شدند. بررسی نتایج حاصل از چگالش در دماهای مختلف موید چگالش بیشتر نمونه های فشرده شده در فشار ۳۰۰ مگاپاسکال می باشد. همچنین تحولات ریزساختاری نشان دهنده وقوع خرد شدن و آرایش مجدد ذرات در زمان های کمتر تف جوشی در نمونه های ۳۰۰ مگاپاسکال می باشد. به عبارتی چگالش در نمونه های با چگالی خام کمتر سریع تر از نمونه های با چگالی خام بیشتر اتفاق افتاده است. به علاوه گرادیان ریزساختاری نیز در نمونه های با چگالی خام کمتر سریع تر نمایان شده است. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که بین چگالی خام و چگالی تف جوشی حاصل از فاز مایع آلیاژهای برنجی رابطه ای معکوس وجود دارد، و در فرایندی ساخت قطعات از این آلیاژ بایستی به اندرکنش بین فشار فشردن و پارامترهای تف جوشی دقت شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :‌۱٫۵۳MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران