اثر سوئیچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای سنگین تنگستنی

اثر سوئیچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای سنگین تنگستنی

 

sample article

شرح :

در تحقیق حاضر اثر فرایند سوئیچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ۹۰W-7Ni-3Fe مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها پس از فشردن سرد ایزوستاتیک تحت گاز هیدروژن در دمای ۱۴۸۰ سلسیوس زینتر فاز مایع شدند. اندازه گیری پارامترهای ریزساختاری در حالت زینتر و سوئیچ شده نشان داد که اندازه ی دانه های تنگستن در جهت سوئیچ افزایش یافته است. در کاهش سطح مقطع ۳۳ درصد، عدد برخورد و یا تماس بین ذرات تنگستن در جهت سوئیچ افزایش یافته است. همچنین با اعمال ۳۳ درصد سوئیچ، چگالی افزایش می یابد ولی ۵۵ و ۷۵ درصد سوئیچ سبب کاهش چگالی می شود. سوئیچ سبب تغییرشکل بیشتر کناره های نمونه نسبت به مرکز آن می شود. همچنین این پژوهش نشان داد که با اعمال ۳۳ درصد سوئیچ، به دلیل ایجاد کرنش سختی در نمونه و افزایش چگالی، خواص مکانیکی ماده بهبود می یابد. آلیاژهای سنگین پایه تنگستن به گروهی از کامپوزیت های دوفازی اطلاق می شود که عمدتاٌ بر پایه تنگستن-نیکل-آهن و یا تنگستن-نیکل-مس تولید می شوند. تنگستن که جزو اصلی این آلیاژها است عامل اصلی چگالی بالای این آلیاژ ها محسوب می شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :‌۱٫۰۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران