اثر تقویت کننده نانولوله های کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 تولیدی به روش ریخته گری نیمه جامد

اثر تقویت کننده نانولوله های کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 تولیدی به روش ریخته گری نیمه جامد

Effect of Carbon Nanotubes Reinforcement on Mechanical Properties of A319 Aluminum Alloy Produced through Semi-Solid Casting

sample article

شرح :

اثر تقویت کننده نانولوله های کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 تولیدی به روش ریخته گری نیمه جامد: در این پژوهش، نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیم A319 با تقویت کننده  MWCNT به کمک ریخته گری نیمه جامد تولید شد و ریزساختار و خواص مکانیکی آن بررسی شد. برای مطالعات ریزساختاری و خواص مکانیکی از میکروسکوپ نوری، نرم افزار تحلیل تصاویر Clemex ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) ، آزمون کشش و سختی سنجی استفاده شد. اثر پارامترهای دما و زمان در طی ریخته گری  نیمه جامد توسط مطالعات ریزساختاری بررسی شد. دمای۵۷۰℃ و مدت min20 به عنوان شرایط مناسب ریخته گری نیمه جامد به منظور تولید نانوکامپوزیت ها انتخاب  شدند .۰/۵% نانولوله کربنی شرایط بهینه در افزایش خواص را ارائه داده و منجر به استحکام نتایج نشان دادند که حضور کششی و سختی به اندازه ی MPa 185 و HB 110 ،که به ترتیب باعث افزایش ۵۸ % و ۳۱ % نسبت به آلیاژ A319 یکپارچه شده است.

واژهای کلیدی: ریخته گری نیمه جامد،آلیاژ MWCNT,A319,نانوکامپوزیت،دانه هایa,میکروساختار.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱۵۴۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران