آنالیزالمان محدود تاثیر فشار پشتی بر رفتار تغییر شکل آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰

آنالیزالمان محدود تاثیر فشار پشتی بر رفتار تغییر شکل آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰

در فرایند اکستروژن برش خالص

 

sample article

شرح

آنالیزالمان محدود تاثیر فشار پشتی بر رفتار تغییر شکل آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ در فرایند اکستروژن برش خالص: در حالت ایده ال نمونه های فراوری شده توسط فرایندهای تغییر شکل پلاستیک شدید به صورت کامل کانال خروجی قالب را پر می کنند. این امر سبب می شود تا نمونه ها ثبات ابعادی خود را حفظ کرده و در نهایت امکان تکرار فرایند برای تعداد پاسهای بالاتر فراهم می شود . اما نتایج حاصل از شبیه سازی و آزمایش های عملی بیانگر تشکیل فضاهای خالی در کانال خروجی قالب پس از اتمام فرایند است مشاهده شده است که با اعمال مقدار مناسب فشار پشتی به نمونه ویا ایجاد شرایط اصطکاکی بهینه حین تغییر شکل این فضاهای خالی از بین میروند. در پژوهش حاضر تاثیر مقدار فشار پشتی بر رفتار تغییر شکل آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ با استفاده از فرایند نوین تغییر شکل پلاستیک شدید تحت عنوان اکستروژن برشی خالص بررسی شد. بدین منظور برای بررسی تاثیر پارامتر فوق بر میزان پر شدن کانال خروجی قالب , توزیع و همگنی تغییر شمل اعمالی یبه نمونه از آزمایش های عملی و آنالیز المان محدود استفاده گردید.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۶۹۰KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران