آلومینا در دیرگدازهای مونولیتیک

آلومینا در دیرگدازهای مونولیتیک

Refractory MonoLithic1

شرح

آلومینا در دیرگدازهای مونولیتیک: دیرگدازهای مونولیتیک موادی هستند که کاربرد و استفاده از آنها نسبت به دیرگدازهای شکل دار مزیت های بیشتری دارند . اکثر این مواد از مواد اولیه محتوی آلومینا یا آلومینای خالص بهره می برند . در این مقاله نقش مواد اولیه آلومینایی به عنوان اگریگیت ، پرکننده و یا عامل اتصال در جرم های دیرگداز ریختنی ، پاشیدنی ، پلاستیک و کوبیدنی مورد بحث قرار می گیرد.

دیرگدازهای مونولیتیک ( بی شکل) ، مواد دیرگدازی هستند که ، نسبت به سایر مواد دیرگداز در بسیاری از کاربرد ها ، اولویت دارند .این دیرگدازهای به علت طبیعتشان ، برای مقاطع پیچیده مناسب تر هستند و در بسیاری از موارد نسبت به آجرهای دیرگداز ، سریع تر و آسان تر نصب می شوند . امروزه از مواد محتوی آلومینا و‌آلومینای خالص در اکثرجرم های ریختنی استفاده می شود . دیرگداز های مونولیتیک بسته به نوع مواد و سیستم اتصال بکار رفته در جرم ،‌ به شکل خشک و یا مرطوب تولید می شوند .

در آمریکا دیرگدازهای مونولیتیک در سال ۱۹۸۳ ، ۴۰% از کل دیرگدازهای تولیدی را شامل می شدند که این رقم در سال ۱۹۸۶ به بیش از ۵۰% از کل دیرگدازهای تولیدی در آمریکا رسید. از این بین ، جرم های آلومینایی خالص و مواد محتوی آلومینا ۶۰ تا ۷۰ درصد از مجموع کل این رقم را شامل می شدند . اگرچه بعضی جنبه های فنی مواد اولیه محتوی آلومینا در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد ولی هدف از این مقاله پوشش کامل فنی این محصولات مونولیتیک نیست .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱٫۳۴MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران