کتاب آشنایی با تجهیزات فناوری نانو (اندازه گیری و تعیین مشخصات)

آشنایی با تجهیزات فناوری نانو

equipment-nano

کتاب آشنایی با تجهیزات فناوری نانو

(اندازه گیری و تعیین مشخصات)

شرح:

کتاب آشنایی با تجهیزات فناوری نانو (اندازه گیری و تعیین مشخصات) :گزارش حاضر، مجموعه ای در رابطه با آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و تعیین مشخصات آزمایشگاهی فناوری نانو می باشد که در آن مختصری در رابطه با نحوه عملکرد، کاربردها و محدودیت های روشهای مختلف اندازه گیری و تعیین مشخصات بحث شده است. پیشرفت های اخیر در فناوری نانو مربوط به توانایی های جدید در زمینه انداز ه گیری و کنترل ساختارهای منفرد در مقیاس نانو می باشد. گسترش فزاینده ابزارهای جدید تعیین مشخصات مواد و ساخت و فنآوری آنها برای پیشرفت بیشتر در علم و فناوری نانو مهم و اساسی می باشد. این ابزارها چشم ها را برای دیدن و انگشت ها را برای کنترل نانوساختارها توانا می سازند. با این توصیف احساس می شود که در آینده ای نزدیک بیشترین نیاز محققان و پژوهشگران این خواهد بود که آزمایشگاه های با وسائل اندازه گیری و ابزارهای ساخت مختلف در اختیار داشته باشند. با استفاده از روش های میکروسکوپی تصاویری با بزرگنمایی بسیار بالا از ماده بدست م یآید. قدرت تفکیک تصاویر میکروسکوپی با توجه به کمترین قدرت تمرکز اشعه محدود می شود. به عنوان مثال با استفاده از میکروسکوپ های نوری با قدرت تفکیکی در حدود ۱ میکرومتر و با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی و یونی با قدرت تفکیک بالا در حدود یک آنگسترم قابل دسترسی است. در علوم مختلف مهندسی و پزشکی ، موضوع انداز هگیری و تعیین مشخصات از اهمیت کلیدی برخوردار است به طوری که ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد، به مواد اولیه مورد استفاده و همچنین ریزساختار یا ساختار میکروسکوپی به دست آمده از فرایند ساخت بستگی دارد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱۶۷

حجم ۳٫۶۸MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

کتاب آشنایی با تجهیزات فناوری نانو

(اندازه گیری و تعیین مشخصات)

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران