استاندارد مهندسی ، استاندارد صنعتی

استاندارد

برای واژه «استاندارد» ده ها تعریف می‌توان ارائه کرد که برخی از این تعاریف تنها جنبه رسمی‌ و تئوری داشته و برخی کاربردی‌ترند. از لحاظ لغوی استاندارد نوشته هایی است که حاصل از انجام یک عملیات فنی تکراری است. اما از لحاظ کاربردی، این واژه را می‌توان زبان مشترکی دانست که بین تمامی اعضای یک مجموعه که درگیر موضوع مشترکی هستند، ارتباط برقرار می‌کند.

در علوم مهندسی، تدوین استاندارد بر اساس تحقیقات و آزمایش‌هایی انجام می‌شود که در گذشته تکرار شده و نتایج آن‌ها ثبت شده‌ است. این استانداردها می‌توانند تنها در سطح کارخانه‌ای تعریف شوند (مانند شرکت خودروسازی رنو یا شرکت زیمنس آلمان)، با هدف برقراری ارتباط در صنوف یا انجمن‌های مختلف تدوین شوند (مانند ASTM آمریکا)، هر کشور برای خود به صورت ملی وضع نماید (مانند «ISIRI» ملی ایران)، بین کشورهای یک منطقه ارتباط برقرار کنند (مانند «EN و CE» اروپا) یا به صورت بین المللی بین تمامی کشورها وضع شوند (نظیر ISO).

اجرای صحیح استاندارد باعث افزایش بهره وری تولید، صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها، افزایش صادرات کشور و در نتیجه افزایش درآمدهای ملی خواهد شد. امروزه اهمیت این مورد بیش از پیش شده و تقریبا برای تمامی کالاها و خدمات استانداردهای مخصوصی تعریف شده‌اند. با این اوصاف امکان دارد تا در آینده ای نزدیک برای فعالیت‌های اجتماعی نظیر راه رفتن، خندیدن و گریستن نیز استاندارد تعریف شود!

جدیدترین ها

1 2