اثر سیبک

بیانگر اختلاف پتانسیل الکتریکی است که در اثر گرادیان دمایی به وجود می آید. این اختلاف پتانسیل وابسته به اختلاف دمای بین دو نقطه از ماده است و از رابطه    J=σ(-∇V + Eemf)محاسبه می شود که J چگالی جریان و σ هدایت الکتریکی است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران