خوردگی | مهندسی خوردگی | ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی
خوردگی برای همه (A. Groysman)

خوردگی برای همه (A. Groysman)

خوردگی برای همه (A. Groysman): خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی

حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

حفات کاتدی : خوردگی یکی از عوامل تخریب سازه ها و قطعات فلزی و از نظر اقتصادی پارامتری هزینه بر است. یکی از روشهای مهندسی مقابله با خوردگی،

پوشش های سرامیکی

پوشش های سرامیکی

پوشش های سرامیکی و فلزی: مراحل مهم در پردازش سرامیکها و رفتار خدماتی آنها توسط سطوح (سطوح میانی) اداره میشوند. پس از توضیحی مختصر پیرامون نقشی که سطوح

پوشش های فلزی

پوشش های فلزی

پوشش های فلزی:از پوششهاي فلزي بطور گستردهاي براي محافظت در برابر خوردگی استفاده میشود. قوطیهاي کمپوت و کنسرو، سبدهاي گالوانیزه، تزئینات داخلی

بهبود پوشش های نیکل سیاه

بهبود پوشش های نیکل سیاه

بهبود پوشش های نیکل سیاه: پوشش نیکل مشکی برای مصارف تزیینی و پوشش نیکل سیاه برای مصارف نظامی و صفحات خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد

کنترل خوردگی در تأسیسات صنعتی

کنترل خوردگی در تأسیسات صنعتی

كنترل خوردگي در تأسيسات صنعتي: خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی