فراوری شیشه مانند پلیمر Processing glass like a polymer

فراوری شیشه مانند پلیمر Processing glass like a polymer

فراوری شیشه  “Glassomer " را می توان در ماشین‌های CNC مانند یک پلیمر معمولی , تعویض و یا پردازش کرد .دانشمندان  برای ساخت لنزهایی با عملکرد بالا که در میان گوشی های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند از لوله­های " Glassomer "استفاده می­کنند.

مواد مهندسی Engineering materials

مواد مهندسی Engineering materials

مواد مهندسی | مواد بر اساس ساختار و خواص متفاوتی که شامل آن هستند به پنج گروه اصلی زیر تقسیم بندی می شوند: فلزات سرامیک ها پلیمرها کامپوزیت ها نیمه هادی ها چهار گروه فرعی از این مواد : بیو مواد مواد اپتیک مواد مغناطیس مواد هوشمند

فیلم پلیمرهای قوی جاذب آب

فیلم پلیمرهای قوی جاذب آب

فیلم پلیمرهای قوی جاذب آب: پلیمر استفاده شده در فیلم پلیمر سدیم پلی سیترات که پیلمرهای جاذب قوی آب هستند و چند برابر از وزن خود قادر به جذب آب می باشند

هندبوک جوشکاری -جلد ۳ (AWS)

هندبوک جوشکاری -جلد ۳ (AWS)

هندبوک جوشکاری -جلد 3 (AWS) : جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است.