مهندسی خوردگی

مهندسی خوردگی

مهندسی خوردگی (corrosion engineering)، علمی کاربردی و فنی برای جلوگیری یا کاهش خسارات ناشی از پدیدهی خوردگی با استفاده از روشهایی مقرون به صرفه و مورد اعتماد است. پیش زمینه لازم برای مهندس خوردگی آگاهی از اصول خوردگی و عملیات مبارزه با آن، داشتن علم کافی در زمینهی خواص شیمیایی، متالورژیکی، فیزیکی و مکانیکی آلیاژها، تسلط بر آزمونهای خوردگی و الکتروشیمیایی است. همچنین یک مهندسی خوردگی باید انواع محیط های خورنده و روشهای مقابله با آنها را در جهت کاهش سرعت خوردگی بشناسد.

تعریف خوردگی

یک تعریف کلی برای خوردگی، تخریب یا اضمحلال یک ماده در اثر واکنش با محیط اطراف آن است. باور عمومی بر این است که فرآیند خوردگی محدود به فلزات می شود اما این پدیده ممکن است در فلزات و هم در غیر فلزات مانند مواد نسوز، کامپوزیت ها و سایر مواد رخ دهد. به عنوان مثال می توان به از بین رفتن رنگها و تخریب لاستیک توسط نور خورشید، تخریب دیواره کوره  فولاد سازی اشاره کرد.

جدیدترین ها

1 2 3