ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک فولادسازی
فیلم فولادسازی در فولاد مبارکه

فیلم فولادسازی در فولاد مبارکه

فیلم فولادسازی آشنایی با  کوره قوس الکتریکی  -نحوه دما و نمونه گیری از کوره قوس   ( وظایف ذوبچی )  -نحوه شارژ آهن اسفنجی - مواد سرباره ساز و...( وظایف تکنسین اتاق کنترل )  -نحوه تخلیه مذاب از کوره قوس ( Tapping )  -نحوه ریش زدن مجرای تخلیه ( وظایف ذوبچی )  - نحوه پر کردن مجرای تخلیه با ماسه ebt ( وظایف ذوبچی ) 

تأثیر فروکربن در فولادسازی Ferrocarbon

تأثیر فروکربن در فولادسازی Ferrocarbon

تأثیر فروکربن در فولادسازی Ferrocarbon : نتایج حاصل از مصرف فروکربن حتی در مقایسه با مصرف مخلوط فروسیلیسیم، گرافیت، فرومنگنز نیز به مراتب بهتر بوده است.

کارآفرینی قالب های صنعتی

کارآفرینی قالب های صنعتی

کارآفرینی قالب های صنعتی: قالب های صنعتی برای تولید اغکثر قطعات مورد نیاز بوده و اساساً هیچ رشتته صتنعتی نمیتوان یافت که به نوعی وابسته به صنعت قالب سازی