تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک جوش سربه سر لوله ها: در این روش (بازرسی فرا صوتی) از امواج فرا صوتی برای آشکار سازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده می شود.

مهندسی پایپینگ (George A. Antaki)

مهندسی پایپینگ (George A. Antaki)

مهندسی پایپینگ (George A. Antaki): اصطلاح اصول پایپینگ «Piping» عموماً در مسائل مربوط به انتقال سیال از طریق لوله , اتصالات مربوطه و شیرآلات بکاربرده می شود