بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص به روش ARB و MAF

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص به روش ARB و MAF

 

شرح :

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص به روش ARB و MAF: روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) به عنوان یکی از روش های تولید مواد با اندازه دانه نانومتری مطرح می باشد. برای ایجاد یک ساختار بادانه های نسبتا ریز لازم است که از طریق اعمال کرنش های پلاستیک زیاد دانسیته بالایی از نابه جایی ها حاصل گردد. فرایند نورد تجمعی ARB و اهنگری چندمحوره MAF به عنوان روش های اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید و دستیابی به ساختارهای نانومتری مطرح می باشد. درپژوهش حاضر به منظور تکامل ساختار، ایجاد ساختار ریزدانه، بهبود و افزایش استحکام و سختی مس خالص تجاری، تحت فرایند ARB و MAF قرار گرفت. تعداد هفت مرحله ورد و هپاس نیرو پرس تحت شرایط یکسان در دمای محیط بر نمونه دها اعمال گردید. پس از تهیه نمونه های فرآوری شده با استفاده از دو روش فوق به منظور بررسی خواص آنها، آنالیزهای ساختاری و مکانیکی در مراحل مختلف فراید انجام شد. با انجام آزمایش های مکانیکی، سختی، تش تسلیم، استحکام و چکش خواری بررسی گرید. این آزمایش ها نشان دادند که سختی، تنش تسلیم و استحکام با افزایش مراحل ARB و MAF به طور پچشمگیری افزایش می یابد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵

حجم :۹۷۰KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران