ارزیابی ریزساختاری پوشش آلومینایدی بر فولاد زنگ نزن

ارزیابی ریزساختاری پوشش

آلومینایدی بر فولاد زنگ نزن

 

sample article

شرح :

تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش های آلومینایدی بر فولاد زنگ نزن : در این پژوهش اثر کاهش دما بر تشکیل، ریزساختار و یکنواختی پوشش آلومینایدی بر فولاد زنگ نزن  مارتنزیتی مورد بررسی قرار گرفت.ابتدا یک لایه میانی نیکلی از طریق آبکاری الکتریکی در حمام واتس همراه با ساخارین (به منظور ریزدانه شدن) بر بستر فولادی نشانده شد تا با افزایش مسیرهای نفوذ، اثرپذیری نفوذ آلومینیوم از کاهش دمای فرآیند آلومینیوم دهی تا حدودی جبران شود و از طرفی باعث تشکیل لایه آلومینایدی نیکل در مرحله دوم فرآیند گردد. در مرحله دوم، فرآیند آلومینیوم دهی با اکتیواتور کلرید آلومینیوم در دماهای ۴۷۰,۵۲۰,۵۷۰ درجه سانتیگراد انجام شد. ریزساختار پوشش های به دست آمده توسط میکروسکوپ  نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیزشیمیایی EDS و آنالیز فازی XRD بررسی شد. نتایج به دست آمده تشکیل لایه آلومینایدی بر روی نمونه را تایید کرد و نشان داد که بسته  به ضخامت و کیفیت لایه نیکلی اولیه و زمان فرآیند آلومینیوم دهی، ضخامت و کیفیت پوشش نهایی تحت تاثیر قرار میگیرد.

کلمات کلیدی: آلومینیوم دهی دمای پایین، ریزساختار، لایه میانی، آبکاری الکتریکی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۲۰۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران