جوشکاری مقاومتی

جوشکاری مقاومتی در فرآيندهاي جوشکاري مقاومتي، اتصال دو سطح توسط حرارت وفشار تواماً انجام مي گيرد. فلزات به دليل مقاومت الکتريکي در اثر عبور جريان الکتريکي

نقشه خوانی در جوشکاری

نقشه خوانی در جوشکاری : جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است به گونه‌ای که خواص

جوشکاری لوله های تحت فشار

جوشکاری لوله های تحت فشار و سیستم های لوله کشی جوشکاری یکی از روشهای تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت)

تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک

تست التراسونیک اتوماتیک جوش سربه سر لوله ها: در این روش (بازرسی فرا صوتی) از امواج فرا صوتی برای آشکار سازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده می شود.

هندبوک کاربردیWPS

کاربرد هندبوک مشخصات روش جوشکاری : هدف از تنظیم WPS مشخص و تعیین کردن جزئیات فرآیند جوشکاری یک قطعه است. برخی از کارخانه ها برای تولیدات خود

مقدمه کوتاه در بازرسی مواد در سایت

مقدمه کوتاه در بازرسی مواد در سایت : در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش محصولات سازه ای، از آزمون VT به عنوان اولین تستد