ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻨﺎ

vahdatsana.com

این شرکت در سال 1385 تاسیس شد.
مهمترین فعالیت این شرکت در حوزه مواد اولیه و قالب سازی صنعتی و ماشین آلات صنعتی می‌باشد.

محصولات وحدت سنا