کوششگران اصفهان

www.koosheshgaran.com

شرکت کوششگران اصفهان در سال 1383 تاسیس شد. این شرکت در حوزه تولید چدن و فولاد فعالیت دارد.
این شرکت فرآیند کامل طراحی، مدلسازی ماشین کاری و بسته بندی را انجام می‌دهد.

 

شرکت کوششگران اصفهان