شرکت مهندسی پیرامون پالای

http://www.piramoonco.com

شرکت مهندسی پیرامون پالای با تکیه بر نقش سرمایه گذاری و توسعه ای در کنار تامین امکانات زیرساختی شرکتهای زیرمجموعه، راهکارهای مدیریتی و مهندسی را که حاصل سالها تجربه و پشتکار است ارائه می نماید.در سیستم های ابزار دقیق و کنترل، همواره اقلامی کوچک مانند سنسورها و اتصالات وجود دارند که تاثیرگذاری آنها بر عملکرد کلیت سیستم علی رغم ارزش کمتر،بسیار زیاد می باشد. از این روست که این شرکت بر انتخاب و تامین این اقلام همت وافی گذاشته و مفتخر است که کیفیت برتر و رقابتی را تقدیم سازندگان سیستم ها و مشتریان گرانقدر می نماید.

محصولات شرکت مهندسی پیرامون پالای

MSR _ HSME _سنسورهای PHهمیلتون _سنسورهای اکسیژن همیلتون _سنسورهای نوری اکسیژن همیلتون _ترانسمیترهای همیلتون _ سیستم های housing , retraction