مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی جهاد دانشگاهی تهران

http://mpft.ir

مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سال 1366 با تمرکز بر اهداف ذیل و در سه حوزه پژوهش، تحقیقات مهندسی و ساخت و تولید، فعالیت خود را آغاز نموده و در این راستا موفق به انجام پروژه‌های مختلف برای رفع نیازهای کشور شده است.