فارس ریزان مواد

www.fars-rizan.com

شرکت فارس ریزان مواد در سال 1354 تاسیس شد.
این شرکت در حوزه تولید انواع مواد افزودنی در صنعت ریخته گری فعال است. این شرکت اولین و بزرگترین تولید کننده این مواد در کشور است.

فارس ریزان مواد