شرکت کلورز آریانا

klevers-aryana.com

شرکت کلورز آریانا در سال 1380 تاسیس شد.
این شرکت در حوزه طراحی، تامین، ساخت و نصب عایق های صنعتی انعطاف پذیر حرارتی فعال است. این در شرکت در سال 1385 یک واحد تولیدی در هشتگرد تاسیس نمود.

ک