شرکت پارمین ساویس

www.parminsavice.com

شرکت پارمین ساویس با هدف رفع چالش‌های صنایع دمای بالا، حدود 10 سال است که در حال فعالیت است. این شرکت تاکنون توانسته انواع محصولات کاربردی در حوزه دمای بالا صنایع را تولید نماید.

محصولات شرکت پارمین ساویس