شرکت ماسه چسبدار ایران

www.icsand.com

شرکت توليد ماسه چسب‌دار ايران (ICS)، در سال 1377 با هدف تأمين ماسه رزينی مناسب تأسيس گرديد. هدف اين شرکت، توليد ماسه رزينی ترموست (موسوم به ماسه چراغی يا ماسه شِل) با کيفيت بالا است.