شرکت طاها قالب توس

www.tgt-phe.com

شرکت طاها قالب توس، در سال 1379 تاسیس شد.
این شرکت تولید کننده انواع مبدلهای حرارتی، اسکیدها، استرینر و … است.

طاها قالب توس