شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان

zzkico.ir

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان در سال 1385 تاسیس گردید. این شرکت از بزرگترین تولیدکنندگان روی در کشور است.
در حال حاضر 95 درصد از محصولات این شرکت صادر می‌شود.

تولیدات خالص سازان روی زنجان