شرکت شریف

sharifgearbox.com

شرکت شریف در سال 1363 تاسیس شد. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گیربکس در کشور است. مهمترین محصولات این شرکت شامل گیربکس صنعتی و الکتروگیربکس هاست.

محصولات شرکت شریف