شرکت سنتام

www.santamco.com

شرکت سنتام در سال 1370 تاسیس شد. این شرکت در حوزه طراحی و تولید تجهیزات آزمون مواد و تجهیزات آموزش مهندسی فعالیت می‌کند.
این شرکت بیش از 70 نوع دستگاه آزمایشگاهی را طراحی و تولید می‌کند.

 

شرکت سنتام