شرکت دانش پرتو نقش جهان

dpnjco.com

شرکت دانش پرتو نقش جهان، حدود 20 سال پیش تاسیس شد. این شرکت در حوزه قطعات صنعتی فعال است. قطعات صنعتی این شرکت در دو حوزه ریخته گری فلزات پایه مس و ماشینکاری قطعات انجام می‌شود.