شرکت جهان عایق پارس

jahanayegh.com

شرکت جهان عایق پارس در سال 1384 تاسیس شد. تولید اولیه این شرکت، عایق گرم پشم سنگ بود. اما در حال حاضر انواع عایق‌های گرم و سرد، پوشش آلومینیوم و لوازم جانبی در سبد تولیدات این کارخانه قرار دارد.

شرکت جهان عایق پارس