آزمایشگاه رادین

http://www.radinqclab.ir

آزمایشگاه رادین در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره در پروژه های تحقیقاتی و کنترل کیفیت مواد اولیه واحدهای صنعتی فعال است. این مرکز مجهز به دستگاه های پیشرفته ای است که به طرح های پژوهشی، پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سازمان های دولتی خدمت ارائه می نماید.

فعالیت‌های آزمایشگاه رادین

از جمله فعالیت های مهم آزمایشگاه رادین به فعالیت در حوزه های ذیل می توان اشاره نمود:

 •  آنالیز و کنترل کیفیت مواد اولیه و فراورده‌هاى نفتى و سوختی

 • شناسایى اجزا و مقادیر در ترکیبات ناشناخته، مهندسى معکوس مواد

آزمایشگاه رادین

تجهیزات آزمایشگاه رادین

 • جذب اتمی شعله­ای
 • تجهیزات مرتبط با شیمی عمومی
 • جذب اتمی مجهز به کوره الکتروترمال
 • تجهیزات مرتبط با بخش آنالیتیکال و متریک
 • اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش و فلورسانس
 • امکانات و تجهیزات مرتبط با آزمون‌های میکروبی
 • امکانات و تجهیزات مرتبط با استخراج و مشتق­سازی
 • کروماتوگرافی گازی با دتکتور اسپکترومتری جرمی (GC-MS
 • کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله­ای (GC-FID)
 • کروماتوگرافی گازی با دتکتور اسپکترومتری جرمی متوالی (GC-MS/MS)
 • کروماتوگرافی مایع با سیستم چند حلالی مجهز به دتکتور فلورسانس (UPLC-FlD, HPLC-FLD)
 • جذب اتمی مجهز به سیستم هیدرید و بخار سرد با دو سیستم دستی (MHS) و اتوماتیک (FIAS)
 • کروماتوگرافی مایع با سیستم چند حلالی مجهز به دتکتور آرایه فتودیودی (UPLC-DAD, HPLC-DAD)
 • کروماتوگرافی مایع با سیستم چند حلالی مجهز به دتکتور مرئی-فرابنفش (HPLC-UV/Vis, UPLC-UV/Vis)
 • کروماتوگرافی مایع با سیستم چند حلالی مجهز به دتکتور اسپکترومتری جرمی (UPLC-MS/MS, HPLC-MS/MS)

آزمایشگاه رادین

بخشی از تجهیزات عمومی آزمایشگاه راین  در قسمت شیمیایی و میکروبی شامل موارد زیر است:

آون با دمای قابل تنظیم،کوره با دمای قابل تنظیم،pH متر، ECمتر، DOمتر،انواع ترازو با دقت ۰۰۰۱/۰ گرم، ۰۰۱/۰ گرم، ۱/۰ گرم و ۱ گرم و از ظرفیت ۱۰۰ گرم تا ۵۰ کیلوگرم، حمام اولتراسونیک،ورتکس،سانتریفیوژ با دور ۱۸۰۰۰ دور بر دقیقه،سانتریفیوژ با دور ۴۰۰۰ دور بر دقیقه،هیتر و همزن،روتاری اِوَپراتور،انواع انکوباتور ساده و یخچال‌دار،هود لامینار کلاس II،سیستم اندازه‌گیری BOD، راکتور COD،استومِیکِر (بَگ‌میکسِر) (Bag mixer or Stomacher)