بیو مواد ، بیومتریال ، مواد زیستی

بیو مواد

بیو مواد در لغت به معنای زیست ماده است. در اصل به هر نوع ماده طبیعی یا مصنوعی که برای ترمیم یا جایگزینی در بدن موجودات زنده مهندسی شده است بیو ماده (بیومتریال) گفته می‌شود.

در علم بیولوژیک، واژه بیو مواد به عنوان یکی از حوزه‌های مهندسی پزشکی مطرح می‌شود. علم بیومتریال تلفیقی از علوم مهندسی مواد، مهندسی بافت، شیمی و زیست‌شناسی (بیولوژی) است و هدف آن طراحی و اصلاح مواد مهندسی برای ساخت قطعاتی است که بتوانند عملکرد اعضای آسیب دیده از بدن را بازیابی کنند.

بیومتریال می‌توانند به صورت فلزی، پلیمری، سرامیکی یا ترکیبی از این مواد باشند که تحت عنوان کامپوزیت شناخته می‌شوند. با توجه به نوع بافت، هر کدام از این مواد می‌توانند در طراحی پروتزها، دریچه‌ها، مفاصل، استنت‌ها و صفحات مورد استفاده واقع شوند. اهمیت زیست سازگاری، خودترمیم‌شوندگی، خنثی بودن شیمیایی و استحکام مکانیکی مناسب از جمله مواردی است که در طراحی هر زیست ماده باید مورد توجه قرار گیرد.

جدیدترین ها

1 2