فن آوری نانو و برخی کاربردهای آن در صنعت آب

فن آوری نانو و برخی کاربردهای آن در صنعت آب

nano at water industrial_iran-mavad.comشرح :  

فن آوری نانو و برخی کاربردهای آن در صنعت آب : استفاده از فناوری نوین به خصوص فن آوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگی های زیست محیطی، به عنوان یکی از راه کارهای مدیریتی مطرح می باشد.یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خود را نمایان می سازد در ارتباط با منابع آب می باشد که در نظر گرفتن چالش های پیش رو ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر نموده است. فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، اولویت توسعه فناوری نانو را مطرح می کند. هوادارن فناوری نانو اظهار می دارند که مواد با پایه فناوری نانو می توانند به فن آوری تصفیه آب ارزان تر قیمت تر، با دوام تر و موثر تری منجر شوند که نیازهای کشورهای در حال توسعه را براورده می سازند. تصفیه آب یکی از مهم ترین زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنعت آب است و با بهره گیری از آن ، هزینه های تصفیه آب به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت . استفاده از فیلترهای نانومتری به منظور افزایش بازیابی آب در سیستم های موجود و کاربرد نانو حسگرهای زیستی برای تشخیص سریع و کامل آلودگی آب از مهم ترین موارد کاربرد نانو فناوری در صنعت آب و فاضلاب است.

قالب بندی : pdf

تعداد صفحات : ۹

حجم : ۳۵۶KB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران