ایران مواد | مهندسی مواد و متالورژی | جوشکاری | سرامیک علم مواد
مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری : در بسیاری از مقالات و منابع فناوری نانو، نانوساختارها را مترادف و هم‌معنی نانومواد در نظر می‌گیرند

هندبوک تست رادیوگرافی ASNT RT

هندبوک تست رادیوگرافی ASNT RT

هندبوک تست رادیوگرافی ASNT RT :رای رادیوگرافی جوشها پرتو ایکس یا گاما را از یک طرف درز جوش میتابانند و در طرف دیگر جوش فیلم قرار داده میشود.