بررسی انواع چدن ها – Cast Irons

بررسی انواع چدن ها – Cast Irons

بررسی انواع چدن ها : چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن گفته می‌شود.چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲.۱الی ۶.۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود.

هندبوک کامل ریخته گری (John Campbell)

هندبوک کامل ریخته گری (John Campbell)

هندبوک کامل ریخته گری (John Campbell) ریخته‌گری عبارت از شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ، ریختن مذاب در محفظه ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن

عیوب ریخته گری چدن ها

عیوب ریخته گری چدن ها

عیوب ریخته گری چدن ها: عیوب ریخته‎گری(casting defects ) مانند تخلخل، غیر یکنواختی، ترک خوردگی و موارد دیگر تحت شرایط عملی در قطعات

استانداردهای چدن

استانداردهای چدن

استانداردهای چدن:هدف از مشخصات استاندارد براي ريخته گري چدن داكتيل تهيه بك مجموعه اي از اطلاعات كه، طراح و ريختگر ميتوانند با اطمينان از آن استفاده كنند.

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها

اصول طراحی سیستم راهگاهی چدن ها : طراحي سيستم راهگاهي براي آنکه قطعات ريختگي بي عيب ريخته گري شوند بايد از يک سيستم راهگاهي مناسب استفاده شود.

چدن های آلیاژی

چدن های آلیاژی

چدن های آلیاژی : چدن های آلیاژی مقاوم در برابر سایش و ضربه (شامل چدن نایهارد و چدن پر کرم)