آزمون های مخرب (DT )

آزمون های مخرب (DT )

در تست مخرب ، قطعه مورد نظر آسیب می بیند و یا می شکند. یعنی به ندرت قطعه قابلیت استفاده مجدد را خواهد داشت. در واقع در حین تست ...

مجموعه جزوات NDT – تست های غیرمخرب

مجموعه جزوات NDT – تست های غیرمخرب

جزوه NDT تست های غیر مخرب، برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است. جزوه NDT تست های غیر مخرب دکتر موحدی - دانشگاه صنعتی شریف و ...

فیلم تست کشش

فیلم تست کشش

فیلم تست کشش: آزمون کشش ، روشی برای تعیین رفتار مواد به هنگام اعمال نیرو تحت کشش محوری می باشد. از نتایج حاصل از آزمون برای تعیین محدوده ی الاستیک و پلاستیک، ازدیاد طول ، مدول الاستیک (یانگ)، استحکام کششی، نقطه تسلیم ، استحکام در نقطه تسلیم و دیگر ویژگی های کششی استفاده می شود