آزمون های مخرب (DT )

آزمون های مخرب (DT )

در تست مخرب ، قطعه مورد نظر آسیب می بیند و یا می شکند. یعنی به ندرت قطعه قابلیت استفاده مجدد را خواهد داشت. در واقع در حین تست ...

مجموعه جزوات NDT – تست های غیرمخرب

مجموعه جزوات NDT – تست های غیرمخرب

جزوه NDT تست های غیر مخرب، برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است. جزوه NDT تست های غیر مخرب دکتر موحدی - دانشگاه صنعتی شریف و ...