گروه صنعتی نوین

nig-co.ir

گروه صنعتی نوین در سال 1373 تاسیس شد.
این شرکت در حوزه تولید دایکست و قالبسازی فعال است. همچنین این شرکت نسبت به ارائه خدمات آزمایشگاهی و تولید آلیاژ مخصوص آلومینیوم نیز اقدام می‌کند.