شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

https://navardaluminum.com

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در سال 1351 تاسیس شد.
تنها تولیدکننده انواع پلیت، ورق و کویل آلومینیومی به روش نورد گرم در تنوع آلیاژ و ضخامت در ایران است.

نورد آلومینیوم غرب