کیان فولاد آبشار

http://kianfoulad.com

کیان فولاد آبشار بطور تخصصی در زمینه سرمایه گذاری و تجارت در زمینه فولاد و صنایع وابسته به آن فعالیت دارد. این شرکت از سال ۱۳۸۷، فعالیت خود را در قالب دو شرکت بازرگانی کیان فولاد آبشار و اطلس جاویدان سپاهان به طور ویژه در زمینه تامین مواد اولیه صنایع فولاد کشور، صادرات مواد اولیه به فولادسازان خارجی از یک سو و تجارت داخلی محصولات میانی (شمش) و نهایی (مقاطع) و صادرات آن به کشور دیگر توسعه داده است.

زمینه های فعالیت کیان فولاد آبشار:

تامین، توزیع و تجارت داخلی و خارجی محصولات زنجیره فولاد با آنالیزهای متنوع شامل:

  • آهن اسفنجی با آنالیز های متنوع و خاص
  • گندله سنگ آهن با آنالیزهای متنوع و خاص
  • کنسانتره سنگ آهن با آنالیز های متنوع و خاص
  • سنگ آهن با آنالیزهای متنوع و خاص
  • محصولات زنجیره فولاد
  • تامین اعتبار و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
  • مقاطع فولادی در سایزهای مختلف
  • شمش و اسلب فولادی در سایزهای مختلف

چشم‌اندازها

هم اکنون گروه بازرگانی شفیعی تحت عنوان هلدینگ کیان فولاد ماموریت خود را تامین با کیفیت، اقتصادی و رقابتی نیازهای زنجیره فولاد کشور می داند که برای نیل به این مقصود خود را با زیرساختی از شبکه گسترده همکاران تجاری داخلی و خارجی و نیز نیروی انسانی کارشناس و کارآمد مجهز کرده است. همچنین تامین اعتبار فعالان زنجیره فولاد در دوران رکود و نیز ارز آوری ایشان از طریق همکاری در توسعه صادرات محصولات فولادی در دوران تحریم، بخشی از چشم انداز این شرکت است.

کیان فولاد آبشار

امروز هلدینگ چند رشته ای کیان فولاد آبشار با محوریت فولاد، در حوزه های تامین مواد اولیه، تجارت داخلی مقاطع فولادی فولاد، تجارت خارجی مواد اولیه و مقاطع فولاد، تولید بدون کارخانه فولاد، سرمایه گذاری در صنعت فولاد و رشته های وابسته به بازارهدف و نیازهای شرکت ازجمله انبوه سازی، حمل و نقل و خدمات مالی فعالیت می نماید.