شرکت پیشرو ذوب آتور

pishrozob.com

شرکت مهندسی پیشرو ذوب آتور با هدف ارائه خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره و تامین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع متالورژی و نسوز کشور در 1389 تاسیس گردید.
این شرکت نمایندگی چند شرکت اروپایی و آسیایی را دارد.

شرکت پیشرو ذوب آتور