شرکت پارس پولاد یاران

www.parspoulad.com

شرکت پارس پولاد یاران، از بزرگترین تولیدکنندگان بریکت سرد در کشور است. این شرکت ظرفیت تولید 360000 تن بریکت سرد را دارد. این شرکت در حال افزایش تولید خود تا 600000 تن با اجرای طرح توسعه می‌باشد.

مهمترین محصول این شرکت بریکت سرد اسفنجی است.

 

پارس پولاد یاران