شرکت نوین کاوه کهندژ

fa.nkheat.com

شرکت نوین کاوه کهندژ ابتدا در سال 1378 و در یک کارگاه بسیار کوچک در یک روستا شروع به فعالیت کرد. سپس فعالیت خود را گسترش داده و به شهرک صنعتی نجف آباد نقل مکان کرد.
در حال حاضر این شرکت در حوزه خدمات حرارتی فعالیت می‌کند.

نوین کاوه