شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

http://www.salcocompany.com

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در سال 1382 تاسیس شد

مجتمع لامرد که در زمینی به مساحت 200 هکتار در کیلومتر 8 جاده لامرد – خنج و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر لامرد احداث گردیده است.
واحد اصلی کارخانه عبارتند از : واحد انرژی، واحد احیا، کارگاه آند سازی و کارگاه ریخته گری.

 

مجتمع-صنایع-آلومینیوم-جنوب