شرکت فرو آلیاژ آریا

www.ariamoly.com

شرکت فرو آلیاژ آریا بیش از 30 است که در حوزه صنعت فروآلیاژ کشور فعال است.
این شرکت تنها تولید کننده فروآلومینیوم و فروتیتانیوم 60-70 در کشور است.

محصولات فروآلیاژ آریا