شرکت فرآور شریف سبز

www.fstreat.com

شرکت فرآور شریف سبز به عنوان نخستین شرکت بومی استان خوزستان با تکیه بر دانش و تجربه شرکت نالکو در زمینه تامین و تولید مواد شیمیایی بهسازی آبهای در گردش (برجهای خنک کننده، بویلرهای صنعتی، سیستم‌های پیش تصفیه (Reverse Osmosis) و پس آب‌های صنعتی، مشغول فعالیت می‌باشد.